POLIKARBONATNE PLOČE

Svjetlost | Temperaturna stabilnost | Gorenje | Otpornost | UV zaštita
Termička i zvučna izolacija | Garancija | Ugradnja
1. Propuštaju svjetlost
Polikarbonatne ploče (paneli) propuštaju svjetlost od 0 do 83%. Ovo pak zavisi od debljine i boje panela odnosno ploče.


2. Imaju veliku temperaturnu stabilnost

Polikarbonati (ploče, paneli) zadržavaju sva svojstva stabilnim na temperaturama od –40 do +115 °C, a kratkotrajno čak do 130 °C.


3. Ne gore

Polikarbonatne ploče otporne su na temperaturu i nisu samozapaljive. Temperatura gorenja polikarbonatnih ploča je iznad 450 °C (B1 kvaliteta DIN 4102), a ni nakon te temperature ne stvaraju veće količine dima ili otrovnih plinova.


4. Otporne na udarce

Polikarbonati su otporni na udarce. Ovo svojstvo je uvjetovano debljinom ploče – panela, no uglavnom je otpornost polikarbonata na udarce 200 puta veća od one stakla. Posebno napominjemo da je većina polikarbonatnih panela-ploča (od debljine 10 mm nadalje) otporna na tuču do 20mm veličine i brzine pada do 21 m/s.


5. Imaju zaštitu od UV zračenja estrudiranu u materijalu

UV zaštitni sloj estrudiran je kod polikarbonatnih ploča u gornjem sloju ploča-panela, a na zahtjev se mogu proizvesti ploče koja imaju obostranu UV zaštitu. Propuštanje UV zraka spriječeno je 100 % sve do 380 Nm.
6. Pružaju dobru termičku i zvučnu izolaciju
Ovo svojstvo ovisi o višeslojnosti ploče (panela) i debljini iste.


7. Garancija
Na sve ploče i panele zajamčena je desetogodišnja garancija od požutjelosti, zaštitu od UV zračenja, te na otpornost od udaraca (tuče). Garancija je valjana ukoliko su ploče – panele ugradili stručni radnici s propisanim alatom i priborom. Uz svaku ploču daje se jamstveni list, a sve ploče imaju europske ateste. Svi atesti prevedeni su na hrvatski jezik. Isto tako, za većinu ploča napravljeni su i hrvatski atesti.


8. Ugradnja

Posebno želimo istaknuti da sve polikarbonatne ploče, sisteme od polikarbonatnih ploča, svejtlosne kupole i trake od akrilnog stakla i polikarbonata mi stručno montiramo, sa propisanim alatom i priborom. Ovdje bi osobito napomenuli da za montažu polikarbonatnih ploča, sistema i kupola imamo ovlaštenje od samih proizvođača ploča i kupola.


PRIMJENA POLIKARBONATA

Osnovna podjela polikarbonata je:
• standardne polikarbonatne ploče
• svjetlosno – ugradbeni elementi – paneli i sistemi
• krovne kupole i trake
• ostale polikarbonatne ploče i paneli
1. Standardne polikarbonatne ploče

• Kod kosih krovova sa velikim nagibom upotrebljavaju se ravnih univerzalnih ploče (Novalux, Politec STD, Daulux, Lexana, Makrolon), različitih debljina i struktura, a čiji su najčešći nazivi u uporabi Lexan ili Makrolon. Debljina ovih ploča je od 4 do 40 mm, a k-vrijednost od 4,0 pa sve do 1,06 W/m2°C. Dimenzije ovih ploča najčešće su 1050 ili 2100 x 6000 mm, a mi ih možemo isporučiti u svim traženim dimenzijama i dužinama do 14 metara (14000 mm) a iznimno i do 21 metar (problem transporta).

• Struktura komora i broj komora (slojeva) isto je tako višestruka, od 1 komore (dva sloja) pa sve do 6 komora, s različitom strukturom ispuna (od kvadratnih, X struktura, Q struktura pa sve do saćastih struktura).

• O tim strukturama ovisi toplinska izolacija, svjetlosna propusnost kao i mogućnost hladnog lučnog savijanja.

• Ove se polikarbonatne ploče mogu koristiti i kao pregrade (zidovi), no za tu svrhu postoje posebni paneli.
2. Svjetlosno ugradbeni elementi od polikarbonata (paneli i sistemi)

Ovo su specijalno dizajnirani paneli za određene svrhe kao što su paneli za vertikalne ispune (zidove, fasade, pregrade) ili pak krovne pokrove i otvore. Glavna karakteristika ovih polikarbonatnih panela je što su rađeni za određenu svrhu i zadovoljavaju sve prohtjeve koji se traže za tu namjenu.

• Svjetlosno – ugradbeni elementi
Ovi elementi (paneli) se mogu ugraditi kao pregradni zidovi, fasade, svjetlosni otvori na vertikalnim zidovima

• Višenamjenski elementi
Posebno učvršćenje i mali zahtjevi za nosivom konstrukcijom, primjenjuju se uglavnom kod krovova malih nagiba, i vrlo se lako ugrađuju uz minimalni potrebni pribor.

• Posebni pripremljeni paneli
– gotovi sistemi za svjetlosne otvore koji ne trebaju potkonstrukciju (samonosivi)
– polikarbonatni paneli koji su namijenjeni za ispunu otvora na krovovima ili fasadama izrađenih od profiliranih limova
3. Krovne kupole i trake

U našem programu ugradnje krovnih kupola nudimo svjetlosne kupole i trake od polakrilnog stakla i svjetlosne kupole i trake od polikarbonata.

• Akrilne
– Svjetlosne krovne kupole i trake od akrilnog stakla mogu biti jednoslojne i dvoslojne, u opal boji ili bezbojne. Ove se kupole odlikuju brzom i jednostavnom montažom i mogu se montirati na svim vrstama krova. Kupole su UV stabilne i imaju garanciju proizvođača od 2 godine.

• Polikarbonatne
– Svjetlosne kupole i trake od polikarbonata posebno su konstruirani sistemi od aluminijskih nosača i polikarbonatnih ploča hladno ili toplo savijenih, koje se mogu montirati na ravne ili kose krovove. Posebna prednost svih krovnih kupola i krovnih svjetlosnih traka je u tome sto su UV stabilni, imaju dobru termičku i zvučnu izolaciju i garanciju na tuču, UV stabilnost i starenje od 10 godina.
4. Ostale ploče i paneli

U ovu grupu spadaju polikarbonatne ploče od punog materijala bez ispuna i komora (masiv). Ovdje postoje dvije vrste ploča:

• Masiv
– Ovaj se polikarbonat proizvodi pod nazivom masiv ili solid sky, a isporučuje se u debljini od 2 do 10 mm u tri različite boje. Pored iznimno velike izdržljivosti i mogućnosti hladnog savijanja pruža još niz drugih korisnih svojstava.
– 250 puta je otporniji na udarce i druge mehaničke utjecaje od stakla. Tako da je kod ovog proizvoda zaštita od tuče potpuna, bez obzira na njezinu veličinu i brzinu.

• Valovite masivne ploče
Specijalne su polikarbonatne ploče debljine od 0.8 do 1,4 mm, napravljene za prekrivanje staklenika (plastenika), a mogu poslužiti u kombinaciji sa drugim polikarbonatima kao pokrovi za bazene.